flypowers123

欢迎来到我的金融界博客

博文 字体:

飞捷代理仙童FB30CH60F,FB20CH60

  [2012-01-16 15:00:09] 

MOSFET型号

FQP46N15    FQP34N20     FQP34N20    FQP13N50    FQP18N50V2   FQP5N 60C

FSDM07652RE FSCQ1265RT   FSCQ1565RT  FSCQ1565RP  FS7M0880    FAN4855      FAN5307
FAN2011     FAN5601      FAN5602     FAN2503     FAN2513     FAN2505      FAN2515 
FAN2558     FAN2559      FQA9N90C    FQA11N90C   FQA24N50    FQA16N50     FQA28N50
FQA32N20C   FQA65N20     FQA160N08   FQA40N25    FQA13N80    IRFP460C     FQA38N30
FQA70N10    RFP460C      FQP85N06    FQP7N80C    FQP70N10    FQP65N06     FCP7N60
FCP11N60    FCP20N6 FQP50N06    FQP70N08    FQP65N06     FQP85N06    FQP90N08    FQP33N1      FQP55N10 
FQP90N10V2   0     FDH50H50    FDH44N50    FDH27N50    FQL40N50  FQP6N80C    FQP7N80     FQP4N90      FQP4N90C    FQP5N90     FQP6N90C     FQA160N08
FQA70N10    FQA140N10   FQA70N15     FQA90N15    FQA34N20    FQA48N20     FQA65N20
FQA17N40    FQA35N40    FQA62N25C    FQA17N40    FQA35N40    FQA16N50     FQA24N50
FQA10N80    FQA13N80    FQA7N90      FQA9N90     FQA11N90C   FQL40N50     SSH70N10A 
FQP9N90C    FQA90N08    FQA55N25     FQA62N25C   FQA28N50    FQA24N60     FQP12N60 
FQP70N10    FQA38N30    FQP17P06     FQP47P06    FQP12 FDPF12N50   FQPF9N50CF   FQPF13N50CF
FQPF9N50C   FQPF13N50C   FQPF10N60C  FQPF12N60C  FDPF13N50C  FDPF13N50CF  FDPF16N50 
FDPF18N50   FDA18N50     FDA20N50    FCPF11N60   FCPF16N60   FSDM0465RE   FSDM0565RE      P20    FQP3P50      ISL9N304AP3
FQPF5N50C   FAPF5N50CF   FDPF7N50U   FDPF7N50     FQP85N06
FGA25N120   ANTDTU       FGA15N120ANDTU          FGL60N100BND KA5L0380RYDTU 
RYDTU       FQPF5N60C    FSDM0265RNB FSD311      FSDH321      KA78L05AZBU
FSDM0365RN  FQP5N60C     FQP8N60C    FQPF8N60C   FQA9N90C     KA5M02659RN
FQP10N60C   FQPF10N60C   FQP7N65C    FQPF7N65C   FQP7N80C     FQPF7N80C

 FQP
F系列MOSFET 
FQA9N90C  FQA11N90C  FQA24N50  FQA16N50  FQA28N50  FQA32N20C  FQA65N20  FQA160N08 
FQA40N25  FQA13N80   IRFP460C  FQA38N30  FQA70N10  RFP460C    FQP85N06  FQP7N80C
FQP70N10  FQP65N06   FCP7N60   FCP11N60  FCP20N60  FDH50N50   FDH44N50  FDH27N50 
FQL40N50     

 FAIRCHILD
全新“B-系列” A-系列增强型MOSFET
IRF530A  IRF630B   IRF830B   SSP4N60B
IRF540A  IRF640B   IRF840B   SSP7N60B
SSH70N10A IRFP250B IRFP450B  SSP10N60B


快恢复二极管
RHRP860     RHRP1560     RHRP8120     RHRP15120   RHRP30120   KSE13003 KSE13005    KSE13007    KSE13009     IP142TU      RHRP860     RHRP1560 
RHRP8120    RHRP15120    RHRP30120

FFA30U20DN  200V/2*30A/TO-3P
FFPF30U60S  600V/30A/TO-220F
FFA30U60DN  600V/2*30A/TO-3P
ISL9R3060G2 600V/30A/TO-247/200W
RHRG3060    600V/30A/TO-247
RHRP860     600V/8A/TO-220
RHRP1560    600V/15A/TO-220
RHRP8120    1200V/8A/TO-220/75W
RHRP15120   1200V/15A/TO-220
RHRP30120   1200V/30A/TO-220
RHRG30120   1200V/30A/TO-3P
RHRD660S    600V/6A/TO-252 
RHRP860     600V/8A/75W/TO-220 
RHRP1560    600V/15A/TO-220


肖特基管
MBRP3010NTU    100V/30A/TO-220
MBRA3015NTU    45V/30A/TO-3P

驱动电路
KA3842B   KA3162   KA7805   KA7812   KA7815   

 

Flypowers electronics co.,Ltd (飞捷电子有限公司)

Simon.yang                   MP:0086-139-0296 9450

Tel:0086-755-8825 0321          Fax:0086-755-8825 7896

QQ:787283808                 ZIP:518131   

Web:http://www.flypowers.com      服务热线:400 608 2829

中国.深圳市民治梅龙大道皇嘉梅陇公馆广场A1310-1314 

 

飞捷电子现货分销仙童,IR,ST,ON,NXP等世界知名功率器件,欢迎来电咨询0755-88257825.
 FB20CH60F FB15CH60F
 FB30CH60F FS15CH60F
 FSAM30SH60A FSAN15SH60A
 FGA15N120ANTDTU FGA25N120ANTDTU
 RHRP860 RHRG75120 RHRP30120 RHRG30120
 
 Flypowers electronics co.,Ltd (飞捷电子有限公司)
 Simon.yang MP:0086-139-0296 9450
 Tel:0086-755-8825 0321 Fax:0086-755-8825 7896
 QQ:787283808 ZIP:518131
 Web:http://www.flypowers.com 服务热线:400 608 2829
 中国.深圳市民治梅龙大道皇嘉梅陇公馆广场A1310-1314 

 

微信朋友圈 生成长微博
阅读(14)收藏(0)
网友评论 已有0条评论
500/500

个人资料

博客等级:1

博客积分:80

总访问量:1081

文章总数:2

实盘直播

网站导航| 关于金融界| 广告服务| 产品与服务| 合作伙伴| 法律声明| 人员招聘| 征稿启事| 意见征集| 联系我们| About Us

Copyright © JRJ.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明